KUPON PROMOCYJNY

DANE UCZESTNIKA PROMOCJI*

DOKUMENTY WYMAGANE

  • kopia dowodu zakupu zgłaszanego produktu
  • kopia karty gwarancyjnej z widocznym numerem seryjnym, do każdego zgłaszanego produktu

  • Wszystkie wiążące informacje znajdziesz tylko w regulaminie promocji (dostępny na nikon.pl/promocje).
  • * Wypełnij te pola, aby kupon uprawniał Cię do otrzymania zwrotu pieniędzy.

ZGODY DOBROWOLNE – wyrażenie żadnej z nich nie jest konieczne do wzięcia udziału w promocji