KUPON PROMOCYJNY

DANE UCZESTNIKA PROMOCJI*

-

DOKUMENTY WYMAGANE

  • kopia dowodu zakupu zgłaszanego produktu
  • kopia karty gwarancyjnej z widocznym numerem seryjnym, do każdego zgłaszanego produktu
  • maksymalna wielkość plików to 5 Mb

W związku z dokonaniem zgłoszenia do promocji pod nazwą „TWÓRZ WSPOMNIENIA”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora tj. NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180) moich danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w tej promocji. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym administratora zawartym w § 7 Regulaminu.

  • Wszystkie wiążące informacje znajdziesz tylko w regulaminie promocji (dostępny na nikon.pl/promocje).
  • * Wypełnij te pola, aby kupon uprawniał Cię do otrzymania zwrotu pieniędzy.

ZGODY DOBROWOLNE – wyrażenie żadnej z nich nie jest konieczne do wzięcia udziału w promocji